Unikt samarbete bakom nytt riksidrottsuniversitet

Publicerad:

Uppdaterad:

Stockholms stad har ingått ett unikt samarbete med Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), Kungliga tekniska högskolan (KTH) och RF–SISU Stockholm. Samarbetet har lett fram till Riksidrottsuniversitet Stockholm, RIU Stockholm.

Den nya satsningen innebär bättre förutsättningar för elitidrottare att kombinera idrottskarriär med högre studier. Elitidrottare som blir antagen till KTH eller GIH får extra stöd från kompetenscentrum RIU Stockholm. Det extra stödet består bland annat av

  • anpassad studiegång, till exempel flexibilitet vid tentamen om det krockar med träning, cuper eller tävlingar samt möjlighet till individuellt anpassad studieplan
  • tillgång till stödfunktioner, avancerade testmiljöer och analysmetoder inom den akademiska världen.

– Jag är både glad och stolt att vi fyra aktörer tillsammans har skapat RIU Stockholm. Det kommer på sikt att gynna idrottande på alla nivåer i Stockholm, och det bidrar till att lyfta upp viktiga förutsättningar för att elitidrottare ska kunna satsa på sin idrott och parasport parallellt med studier. Idrotten är en positiv kraft i samhället och förtjänar att ha bra förutsättningar, säger Karin Ernlund, Idrottsborgarråd i Stockholms stad.

Satsningen kommer utöver elitidrotten även den breda idrotten och parasporten till del. Genom att möjliggöra karriärvägar inom idrotten och parasporten förväntas en utveckling där idrotten och parasporten växer både i antal utövare och i antal arbetstillfällen.

Samarbetsparterna bidrar med sina olika kompetenser till att idrotten och parasporten i Stockholm bedrivs på ett långsiktigt vis och bidrar till uthålliga idrottsmiljöer för alla aktiva och ledare, oavsett nivå. Det kommer att märkas genom att idrotten och akademin kommer närmare varandra, där innovationer och forskningsrön lättare implementeras i verksamheten likväl som att behoven av forskning och innovation kan fångas upp från idrotten och parasporten.