Coronaviruset: Var rädda om varandra i våra öppna simhallar och utomhusbassänger

Stadens simhallar och utomhusbassänger är öppna. Med anledning av sjukdomen covid-19 har vi vidtagit åtgärder på varje anläggning, för att minska risken för smittspridning.

Samtidigt vilar ett stort ansvar på dig som besökare att följa myndigheternas rekommendationer.

Det innebär:

  • stanna hemma om du är sjuk, även vid lindriga förkylningssymtom
  • håll avstånd till andra
  • var beredd på att ändra dina planer om det är fullt dit du ska.

Välkommen till våra utomhusbassänger

Vi vet att fler stockholmare än vanligt kommer att tillbringa sin semester på hemmaplan. Vi är därför glada att kunna hålla våra utomhusbassänger öppna.

Stockholms stad har åtta utomhusbassänger som är öppna under sommarsäsongen 2020. På Eriksdalsbadet, Järvabadet, Vanadisbadet och Kampementsbadet är det entréavgift. Övriga är gratis.

Åtgärder för att minska smittspridning

  • På de avgiftsbelagda utomhusbassängerna inför vi en maxgräns på antal gäster som får vara på området samtidigt, så att det är lättare att hålla avstånd.

  • På Stora Sköndals handikappbad inför vi en maxgräns samt en bokningsfunktion så att du kan boka din plats. Vid övriga bad har vi bemanning under dagtid för badbevakning och allmän trivsel.

  • Vi har sett över omklädningsrum, duschrum, bastu och toaletter. Där det finns en uppenbar risk för trängsel har vi stängt utrymmet. Vi uppmanar alla att byta om och duscha utomhus.

  • Vi har utökad information om hur vi hjälps åt för att minska smittspridningen.

Vi kommer att anpassa verksamheten kontinuerligt under hela sommaren beroende på hur väl det går att hålla öppet enligt de planer vi har, och de riktlinjer vi har att följa från myndigheterna. Om situationen inte blir hållbar kan beslut fattas om att stänga utomhusbassängerna.

För detaljerad information om bland annat priser och maxgräns för antalet gäster vid respektive bad:

Riktlinjer för allmänna sammankomster

Regeringen har fattat beslut om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler deltagare än 50 personer vid ett och samma tillfälle.

  • Med allmän sammankomst menas till exempel demonstrationer, föreläsningar, konferenser, teaterföreställningar, konserter och liknande.
  • Med offentlig tillställning menas till exempel tävlingar och uppvisningar inom idrott, danstillställningar, tivolinöjen, marknader och mässor.

Sim- och idrottshallar för föreningsidrott, spontanidrott och motion omfattas inte av förbudet. Verksamheten hos oss i Stockholms stads simhallar fortsätter därför som vanligt.

För frågor om vad som gäller föreningsverksamheter och evenemang, hänvisar vi till ansvarig förening eller arrangör.

Vi fortsätter att följa utvecklingen och anpassar oss efter myndigheternas rekommendationer.

Du som är över 70 år

Myndigheterna uppmanar alla som är över 70 år att begränsa sina nära kontakter med andra så långt som möjligt under en tid framöver.

Genom att skydda dig själv från sjukdom och även skydda andra från att smittas bidrar du till att avlasta sjukvården.

Vi vill därför vädja till dig som är över 70 år att följa myndigheternas rekommendationer att träna utomhus.

Varmt välkommen till simhallen när smittorisken gått ner!

Uppdaterad