Coronaviruset: Var rädda om varandra i våra öppna simhallar och idrottsanläggningar

Stadens simhallar och idrottsanläggningar är öppna. Med anledning av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 har vi vidtagit åtgärder på varje anläggning, för att minska risken för smittspridning.

Samtidigt vilar ett stort ansvar på dig som besökare att följa myndigheternas rekommendationer.

Det innebär:

  • stanna hemma om du är sjuk, även vid lindriga förkylningssymtom
  • håll avstånd till andra
  • tvätta händerna ofta
  • var beredd att ändra dina planer om det är fullt dit du ska

Du som är över 70 år

Du som är över 70 år bör vara extra försiktig med anledning av coronaviruset. Du har därför möjlighet att pausa ditt träningskort.

Myndigheterna uppmanar alla som är över 70 år att begränsa sina kontakter med andra så långt som möjligt under en tid framöver. Med anledning av rekommendationerna har vi även pausat alla våra motionskurser som är riktade till seniorer.

Pausa träningskort

För att pausa ditt träningskort behöver du inte göra något i nuläget. Kom istället in till simhallens reception när du vill börja använda kortet igen, så förlänger vi giltighetstiden.

Giltighetstiden på kortet förlängs i efterhand med den tidsperiod som kortet inte använts från 16 mars 2020 (eller sista datumet du använt kortet efter det) till dess du väljer att börja använda kortet igen. Möjligheten gäller alla våra årskort, halvårskort och klippkort.

Avboka motionskurser utan läkarintyg

Du behöver inte läkarintyg för att avboka pågående motionskurser. Du får återbetalning för den del av kursen du inte går. Återbetalning av en avbokad motionskurs i stadens simhallar baseras på antal tillfällen som är kvar på kursen.

Föreningsidrott

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan. Myndigheterna rekommenderar därför att idrottande och träning ska fortsätta i så stor utsträckning som möjligt.

Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minska riskerna för smittspridning. Olika förbund kan ha olika riktlinjer och råd för just den särskilda idrottens verksamhet.

För frågor om vad som gäller din föreningsverksamheter och evenemang, hänvisar vi till ansvarig förening eller arrangör.

Information till förening och bokar stadens anläggningar

Läget kräver insatser av oss alla för att kunna hålla igång den verksamhet som går att hålla igång. Varje förening behöver göra en egen riskbedömning för sin idrotts utövande och arrangemang samt vidta de åtgärder som krävs.

Information till förening som bokar och bedriver föreningsverksamhet vid stadens anläggningar.

Riktlinjer för allmänna sammankomster

För att minska risken för smittspridning har regeringen fattat beslut om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler deltagare än 50 personer, vid ett och samma tillfälle.

  • Med allmän sammankomst menas till exempel demonstrationer, föreläsningar, konferenser, teaterföreställningar, konserter och liknande.
  • Med offentlig tillställning menas till exempel tävlingar och uppvisningar inom idrott, danstillställningar, tivolinöjen, marknader och mässor.

Sim- och idrottshallar för föreningsidrott, spontanidrott och motion omfattas inte av förbudet. Verksamheten hos oss vid Stockholms stads simhallar och idrottsanläggningar är därför öppen som vanligt.

Vi följer utvecklingen och anpassar oss efter myndigheternas rekommendationer.

Uppdaterad