Coronaviruset: Det gäller vid våra idrottsanläggningar

Simhallarna håller fortsatt stängt för allmänheten, men har verksamhet för vissa grupper. Föreningsverksamhet för barn och ungdomar kan bedrivas på stadens idrottsanläggningar, så länge det sker på ett smittsäkert sätt.

Det som nu är beslutat gäller i första hand till den 2 maj 2021. Detta förutsatt att inte något händer som gör att vårt beslut behöver uppdateras. Mot periodens slut görs nya överväganden sett till besked från myndigheter och aktuellt smittläge i regionen.

Yrkesverksam elitidrott är fortsatt undantagen och fortsätter sin verksamhet som vanligt.

Tips på träning utomhus

Att röra på sig och motionera är viktigt, men måste ske på ett säkert sätt. Här hittar du tips om möjligheter till träning utomhus.

Simhallarna

Simhallar, gym och gruppträning håller fortsatt stängt för allmänheten. Vi håller endast öppet för:

  • organiserad föreningsidrott för barn och ungdomar födda 2002 eller senare
  • skolans idrottsverksamhet dagtid
  • simskola för barn, ungdomar och vuxna
  • personer med fysisk aktivitet på recept, FaR, under vissa tider.

På grund av smittrisken kan vissa utrymmen i anläggningarna och vissa aktiviteter vara avstängda för alla.

Ditt träningskort förlängs

Du som har årskort, halvårskort eller klippkort får giltighetstiden förlängd på ditt träningskort per automatik. Kortet förlängs med den tiden som simhall och gym är stängd.

FaR – fysisk aktivitet på recept

Motion och rörelse är viktigt, för någon kan det vara livsviktigt. Stadens simhallar och gym håller öppet för dig med fysisk aktivitet på recept, FaR.

På grund av den rådande situationen är öppettiderna för FaR begränsat och bokning krävs inför ditt besök hos oss.

Våra anläggningar omfattas av pandemilagen

Hur många personer som max får vistas på våra anläggningar beror dels på pandemilagens begränsningar och dels på vad som generellt är lämpligt för anläggningen. Anslag med aktuellt maxantal finns vid varje berörd anläggning och lokal.

Vid våra anläggningar utomhus

Enligt lagen har vi ett ansvar att undvika trängsel även vid våra anläggningar utomhus. Du som besökare har ett ansvar att följa våra anvisningar och myndigheternas rekommendationer. Var beredd att ändra dina planer om det är trängsel där du hade tänkt att vara.

Fortsatt gäller stor försiktighet

Smittläget är fortsatt allvarligt i regionen. 

  • Stanna hemma om du har förkylningssymtom.
  • Res säkert och begränsa ditt åkande med kollektivtrafiken.  
  • Håll avstånd till andra.  
  • Var beredd att ändra dina planer om det är mycket folk där du hade tänkt att vara.

Föreningsidrott

All organiserad idrottsverksamhet inomhus och utomhus för barn och ungdomar, födda 2002 och senare, kan bedrivas under förutsättning att verksamheten genomförs på ett smittsäkert sätt.

Vid idrottsanläggningar utomhus erbjuds tider, i mån av plats, även till föreningsverksamhet för vuxna. Träning inomhus är inte tillåten för vuxna.

Uppdaterad