Coronaviruset: Var rädda om varandra

På grund av den pågående coronapandemin har Stockholms stad tagit beslut om att stänga alla stadens simhallar och gym för allmänheten.

Vi håller endast öppet för skola och föreningsverksamhet för barn och unga som är 15 år och yngre. Vi håller också öppet för simskola, gäller både simskola för barn och vuxen. All övrig verksamhet med deltagare som är 16 år och äldre är inställd.

Beslutet gäller från 21 november till 13 december. Beslutet kan komma att förlängas.

Ditt träningskort förlängs

Du som har årskort, halvårskort eller klippkort får giltighetstiden förlängd på ditt träningskort per automatik. Kortet förlängs med den tiden som simhall och gym är stängd.

Du som har Fysisk Aktivitet på Recept (FAR)

Tyvärr kan vi i nuläget inte tillhandahålla möjligheten för dig med fysisk aktivitet på recept att träna i stadens simhallar. Vi förstår att beslutet att stänga simhallarna påverkar dig i väldigt hög grad och hoppas att denna stängning bara är tillfällig så att du snart kan komma tillbaka till oss för din träning.

Kanske kan du hitta alternativ till din rehabiliteringsträning på Region Stockholms webbplats.

Välkommen till rehab i Stockholms län

Vi hoppas på din förståelse och hälsar dig varmt välkommen när smittläget har lugnat sig i regionen.

Ishallar stängda för allmänheten

Stockholms stad har tagit beslut om att stänga stadens ishallar för allmänheten. Hallarna är endast öppna för förskola, skola under dagtid samt föreningsverksamhet för barn och unga som är 15 år och yngre, enligt ordinarie bokningar. Verksamhet med deltagare som är 16 år och äldre är inställd.

Föreningsidrott

Med anledning av de skärpta rekommendationer som gäller för Stockholm uppmanar myndigheterna att avstå från organiserad träning, matcher och tävlingar. All verksamhet för unga över 16 år och vuxna ska ställas in på alla anläggningar – simhallar, ishallar, gymnastiksalar och idrottshallar.

Föreningsverksamhet för barn och unga upp till 16 år fortsätter, liksom simskolor och skolverksamhet dagtid i skolans regi. Undantagna är också yrkesverksamma elitidrottare.

Information till förening som bokar stadens anläggningar

All verksamhet med deltagare som är 16 år och äldre ska ställas in. Avbokningar sker på två sätt.

  • Verksamhet riktad till deltagare mellan 16 och 20 år måste själva ansvara för avbokning av tiden i lokalen för att slippa debitering för "icke nyttjad tid".
  • Idrottsförvaltningen avbokar all verksamhet för deltagare som är 21 år och äldre

Information till dig som bokar anläggning – med anledning av covid-19

Uppdaterad