Föreningsidrott

Stockholms stad skapar bra förutsättningar för idrottsföreningar på olika sätt. Vi betalar ut ekonomiska stöd och erbjuder bland annat kostnadsfria hyror av våra idrottsanläggningar.

Stockholms stad har hundratals idrottsanläggningar som bokas, förutom alla idrottsmöjligheter som alltid är öppna för alla. Anläggningarna bokas framför allt av föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet.

Erbjuder din förening möjlighet till idrott eller fysisk aktivitet till speciellt barn och unga kan det finnas flera olika ekonomiska stöd som du kan söka.

Även privatpersoner och företag kan ansöka om att boka idrottsanläggningar. På sidorna för Företags- och föreningsservice finns information om säsongsbokning, strötider, evenemang, vinterfotboll och mycket mer.

Läs även

Uppdaterad