Föreningsidrott

Stockholms stad skapar bra förutsättningar för idrottsföreningar. Vi betalar ekonomiska stöd och erbjuder bland annat kostnadsfria hyror av våra idrottsanläggningar.

Stockholms stad har hundratals idrottsanläggningar som bokas. Dessutom erbjuder vi många möjligheter till idrott som alltid är öppna för alla. Anläggningarna bokas framför allt av föreningar med barn- och ungdomsverksamhet.

Din förening kan söka ekonomiska stöd, om ni erbjuder möjlighet till idrott eller fysisk aktivitet till speciellt barn och unga.

Även privatpersoner och företag kan boka idrottsanläggningar. På sidorna för föreningsservice finns information om säsongsbokning, strötider, evenemang, vinterfotboll och mycket mer.

Läs även

Uppdaterad