Två barn som åker skridskor på en solig skridskois.

Skridskoåkning

I Stockholm finns många skridskoisar med både konstfrusen is och naturis. Vi plogar också sjöisbanor när isen är tjock.

Skridskosäsongen pågår i huvudsak från höstlovet till och med sportlovet.

Här hittar du skridskoåkning som är öppen för allmänheten:

  • Allmänheten skridskoåkning på skridskoisar som annars är bokade.
  • Skridskoisar som normalt sett alltid är öppna för allmänheten.
  • Plogade sjöisbanor när isen är tillräcklig tjock.

Aktuella tider för allmänhetens skridskoåkning

Många av stadens idrottsanläggningar är vanligtvis bokade av föreningslivet. Skridskoisarna är då upptagna. Under skridskosäsongen reserverar vi särskilda tider för allmänheten på isarna.

Skridskosäsongen för vintern 2020–2021 är nu över. Allmänhetens skridskoåkning återkommer runt höstlovet 2021.

Skridskoisar runt om i staden

På vintern spolas skridskoisar upp på många platser. De är normalt sett alltid öppna för allmänheten. De flesta fryser först när det är tillräckligt kallt ute.

Plogade sjöisbanor

Om du har utrustning, kunskap och sällskap erbjuder våra sjöisbanor härliga skridskomöjligheter, om isen är tillräckligt tjock.

Uppdaterad