Skridskoåkning

Staden kommer, efter samråd med Smittskydd Stockholm, att öppna stadens utomhusisar så fort vi har möjlighet.

Stadens skridskoisar utomhus öppnas succesivt

Tack vare att de lokala restriktionerna gällande organiserad utomhusträning har släppts kommer det att ske en efterlängtad successiv öppning av stadens skridskoisar utomhus. Under den närmaste tiden prioriteras att komma igång med den organiserade föreningsidrotten.

Tider för allmänhetens åkning kommer att anges när det är möjligt sett till hur bokningsläget ser ut på våra anläggningar.  Skridskoåkning inomhus är fortsatt stängd på grund av smittläget.

Om vi får en kärnis på 20 cm på stadens sjöisar kommer dessa att plogas så fort vi har möjlighet. 

Det vilar ett fortsatt stort individuellt ansvar att fortsatt följa myndigheternas rekommendationer och lagstiftning för att begränsa smittspridning.

Tack för din förståelse och samverkan.

Alla har vi ett individuellt ansvar att bidra till att minska spridning av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Ta ditt ansvar och var rädda om varandra.

Sjöisbanor

Om du har utrustning, kunskap och sällskap erbjuder våra sjöisbanor härliga skridskomöjligheter, om isen är tillräckligt tjock.

Uppdaterad