Knutbyspåret

Knutbyspåret är ett cirka 1,8 km långt belyst motionsspår med start i Bromsten. Järva stadsdelsförvaltning ansvarar för belysning, slyröjning längs spåret och underhåll av underlaget.

Fakta

Typ av service
Motionsspår
Verksam i
Järva
Organisationsform
Kommunal

Belysningen är tänt till klockan 22.00 på vintern.

Hitta hit

Uppdaterad