Barn på sparkcyklar i skejtboardpooler i en modern park.

Kristinebergs skatepark

Elersvägen/Nordenflychtsvägen

I Kristinebergs strandpark finns en skatepark med pooler och möjlighet till streetåkning. I parken finns även bollplaner och en lekplats.

Fakta

Typ av service
Skatepark
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Kommunal

Fakta om anläggningen

 • Skateparken består av pooler och ytor för streetåkning.
 • Anläggningen har belysning.
 • Skateparken snöröjs inte.

Trivselregler

 • All åkning sker på egen risk.
 • Visa hänsyn och respekt till andra åkare och åkslag.
 • Hjälm och andra skydd bör alltid användas.
 • Publik och vilande åkare ska uppehålla sig utanför pooler och åkytor. Observera att anläggningen är avsedd för åkning och inte spring och lek.
 • Små barn ska alltid vara under uppsikt av vuxen.
 • Hjälp oss att hålla skateytorna rena från grus och annat som hindrar åkningen.

Bra att veta

 • I närheten finns fotbollsplaner och lekplats med plaskdamm.
 • Offentliga toaletter finns ner mot vattnet i Hornsbergs strandpark.

Hitta hit

Uppdaterad