Frivillig avgift i konstsnöspåren

Under 2024 provar Stockholms stad att införa en avgift i stadens konstsnöspår. Försöket utvärderas sedan inför en permanent lösning. Avgiften är frivillig under provperioden.

Varför införs en avgift?

Genom en avgift kan vi säkerställa underhåll av hög kvalitet och planera för en förlängning av konstsnöspåret i Ågesta. Stockholms stad behöver också neutralisera förhållandet till övriga skidspår i länet, där åkare betalar för att använda konstsnöspåren.

Avgiften gäller endast stadens konstsnöspår. Spår med naturlig snö är fortfarande gratis.

Vilka skidspår gäller det här?

Stockholms stad har tre konstsnöspår: Gärdets sportfält, Stockholms stadion och Ågesta konstsnöspår. Alla dessa har nu den frivilliga avgiften.

Priser

• 50 kr per dag, för dig över 20 år
• 800 kr för ett säsongskort, för dig över 20 år

Barn och unga under 20 år åker gratis.

Säsongskortet gäller hela vintern

Säsongskortet gäller i alla stadens konstsnöspår och hela skidsäsongen en vinter.

Köp av säsongskort är bindande, även om snön skulle smälta bort på grund av milt väder.

Så betalar du

Du kan betala med kort eller Swish via vår webbutik, motionera.stockholm/webbutik/konstsnöspår

I alla våra konstsnöspår finns anslag om avgiften. På anslagen finns en QR-kod som går till webbutiken. Du kan då också betala genom din mobilkamera när du är på plats i spåret.

Uppdaterad