Fysisk aktivitet på recept – FaR

Motion och rörelse är viktigt, för någon kan det vara livsviktigt. Med hjälp av rörelse och motion kan en del sjukdomar behandlas och förebyggas. Fysisk aktivitet på recept, FaR, kan vara en hjälp på vägen.

Fysisk aktivitet på recept – FaR, innebär att du istället för läkemedel eller som komplement till läkemedel får ett recept till en aktivitet som inkluderar rörelse.

Du som har fått fysisk aktivitet på recept utskrivet av legitimerad vårdpersonal är välkommen till stadens simhallar och gym. Vår personal är utbildade för att kunna ge dig råd och vägledning om träning.

Uppdaterad