Fysisk aktivitet på recept – FaR

Motion och rörelse är viktigt! Och för vissa kan det vara livsviktigt. Med hjälp av rörelse och motion går det att behandla och förebygga en del sjukdomar. Fysisk aktivitet på recept, FaR, kan vara en hjälp för välbefinnande och bättre hälsa.

Fysisk aktivitet på recept, FaR, innebär att du får ett recept till en aktivitet som inkluderar rörelse, istället för läkemedel eller som komplement till läkemedel.

Du som har fysisk aktivitet på recept är välkommen till stadens simhallar och gym:

  • Du har möjlighet att träna till reducerat pris.
  • Vår personal är utbildade för att kunna ge dig råd och vägledning om träning.
  • Vi erbjuder ett personligt samtal samt uppföljningssamtal utan kostnad och vägleder till lämplig aktivitet. Boka tid direkt i någon av våra simhallar.

Uppdaterad