Priser

Det finns många olika priser för bad, träning och kurser i Stockholms stads simhallar. Här hittar du de mest efterfrågade priserna på ett enkelt sätt.

Reducerat pris gäller studerande, pensionärer, arbetslösa och dig som har fysisk aktivitet på recept.

Kontakta gärna simhallarna för att få personlig rådgivning inför till exempel köp av årskort.

Bad och simning

Eriksdalsbadet och Husbybadet
  Pris
Vuxna 90 kr
Vuxna, reducerat pris 60 kr
Ungdomar 4–19 år 40 kr
Familjebad 1 vuxna + max 2 barn 130 kr
Familjebad 2 vuxna + max 3 barn 220 kr
Övriga simhallar
  Pris
Vuxna 70 kr
Vuxna, reducerat pris 50 kr
Ungdomar 4–19 år 20 kr
Familjebad 1 vuxna + max 2 barn 90 kr
Familjebad 2 vuxna + max 3 barn 160 kr
Eriksdalsbadet och Husbybadet
  Pris
Vuxna 800 kr
Vuxna, reducerat pris 480 kr
Barn och ungdom 4–19 år 320 kr
Övriga simhallar
  Pris
Vuxna 600 kr
Vuxna, reducerat pris 320 kr
Barn och ungdom 4–19 år 160 kr
Alla simhallar
  Pris
Vuxna 2 400 kr
Vuxna, reducerat pris 1 500 kr
Ungdomar 4–19 år 900 kr

Barn under 4 år badar gratis, tillsammans med en vuxen besökare som betalar entré.

Gym och gruppträning

Välj mellan att delta i ett gruppträningspass eller att träna i gymmet.
Bad ingår i priset.

Eriksdalsbadet
  Pris
Vuxna, per pass 150 kr
Ungdomar 12–19 år, per pass 70 kr
Övriga simhallar
  Pris
Vuxna, per pass 110 kr
Ungdomar 12–19 år, per pass 70 kr
Alla simhallar
  Pris
Vuxna 4 400 kr
Vuxna, reducerat pris 3 100 kr
Ungdomar 12–19 år 2 700 kr
Ungdomar 12–19 år, reducerat pris 2 300 kr
Alla simhallar (förutom Eriksdalsbadet)
  Pris
Vuxna 3 500 kr
Vuxna, reducerat pris 2 500 kr
Ungdomar 12–19 år 2 100 kr
Ungdomar 12–19 år, reducerat pris 1 900 kr

 

Välj mellan att kortet ska gälla för gruppträning eller att träna i gymmet.

Alla simhallar
  Pris
Vuxna 3 700 kr
Alla simhallar (förutom Eriksdalsbadet)
  Pris
Vuxna 2 800 kr
Alla simhallar
  Pris
Vuxna 2 800 kr
Vuxna, reducerat pris 2 000 kr
Ungdomar 12–19 år 1 500 kr
Ungdomar 12–19 år, reducerat pris 1 400 kr
Alla simhallar (förutom Eriksdalsbadet)
  Pris
Vuxna 2 200 kr
Vuxna, reducerat pris 1 600 kr
Ungdomar 12–19 år 1 300 kr
Ungdomar 12–19 år, reducerat pris 1 200 kr

Bad ingår i alla kort för gym eller gruppträning.

Ungdomar 12–14 år tränar i gymmet tillsammans med en vuxen besökare som betalar entré.

Priser för motionskurser och simskola

Våra motionskurser och simskola kostar allt från 270 kr till 1 700 kr. Just ditt pris beror på flera olika saker. Därför är det svårt att säga exakt vad kursen du är intresserad av kommer att kosta.

  1. Gå till Aktivitetsbokningen, där alla kurserna finns att boka.
  2. Välja den kurs du vill boka.
  3. Skriv in informationen om den eller de deltagare som ska gå kursen.
  4. Gå vidare till steget som heter "2 Bekräfta".
  5. Nu kan vi visa ditt pris för bokningen!
    Vill du boka kursen fortsätter du sedan enligt instruktionerna på sidan.

Du kan också fråga i simhallen om du vill veta priset.

 

Alla priser för bad, gym och gruppträning

Simhallarna har en mycket stor variation av priser för bad, gym och gruppträning. Här hittar du allihop i en lång lista.

Vi rekommenderar att du istället kontaktar närmaste simhall för att få personliga råd kring vilket köp som passar bäst just för dig.

Bad, gym och gruppträning
Verksamhet Pris
BADTAXOR  
Engångs entréavgifter  
Vuxna, Eriksdalsbadet och Husbybadet  90 kr
Vuxna, övriga bad (inklusive Eriksdalsbadets utomhusbad) 70 kr
Vuxna reducerat pris, Eriksdals- och Husbybadet 60 kr
Vuxna reducerat pris, övriga bad (inklusive Eriksdalsbadets utomhusbad) 50 kr
Ungdomar 4-19 år, Eriksdalsbadet och Husbybadet 40 kr
Ungdomar 4-19 år, övriga bad (inklusive Eriksdalsbadets utomhusbad) 20 kr
Badtillägg vid inomhusbad sommartid, Eriksdalsbadet 30 kr
   
Familj   
2 vuxna + 2 barn, Eriksdals- och Husbybadet 220 kr
1 vuxen + 2 barn, Eriksdals- och Husbybadet 130 kr
2 vuxna + 2 barn, övriga simhallar 160 kr
1 vuxen + 2 barn, övriga simhallar 90 kr
2 vuxna + 3 barn, Eriksdals- och Husbybadet 220 kr
2 vuxna + 3 barn, övriga simhallar 160 kr
   
Rabattkort (entréavgift 10 ggr och 100 ggr)  
Rabattkort 10 ggr, 2 års giltighetstid från inköpsdagen  
Vuxna, Eriksdals- och Husbybadet 800 kr
Vuxna, övriga bad (inklusive Eriksdalsbadets utomhusbad) 600 kr
Vuxna reducerat pris, Eriksdals- och Husbybadet 480 kr
Vuxna reducerat pris, övriga bad (inklusive Eriksdalsbadets utomhusbad) 320 kr
Ungdomar 4-19 år, Eriksdals- och Husbybadet 320 kr
Ungdomar 4-19 år, övriga bad (inklusive Eriksdalsbadets utomhusbad) 160 kr
   
Rabattkort Företag 100 ggr,  två års giltighetstid från inköpsdagen  
Eriksdalsbadet 7 500 kr
Övriga simhallar 5 600 kr
   
Skolans bad, inkl. förskola och fritidshem - barn upp till 19 år  
Rabattkort 100 bad, Eriksdals- och Husbybadet 3 000 kr
Rabattkort 100 bad, övriga bad (inklusive Eriksdalsbadets utomhusbad) 1 500 kr
Rabattkort 10 bad, Eriksdals- och Husbybadet 320 kr
Rabattkort 10 bad, övriga bad (inklusive Eriksdalsbadets utomhusbad) 160 kr
Pris per barn, Eriksdals- och Husbybadet 40 kr
Pris per barn, övriga bad (inklusive Eriksdalsbadets utomhusbad) 20 kr
Ovanstående priser för förskola gäller även för barn 0-4 år när det kommer barngrupper med ledare. En till två ledare per grupp om fem barn har fri entré.  
   
Sommarkort på utomhusbad med entréavgift  
Vuxna 700 kr
Vuxna reducerat pris 400 kr
Barn och ungdomar 4-19 år 160 kr
   
Årskort, 1 års giltighetstid från inköpsdagen  
Vuxna, bad samtliga simhallar och utomhusbad 2 400 kr
Vuxna, bad samtliga simhallar och utomhusbad, kampanj-/förnyelsepris 2 300 kr
Vuxna reducerat pris 1 500 kr
Vuxna reducerat pris, kampanj-/förnyelsepris 1 400 kr
Ungdomar 4-19 år, samtliga simhallar och utomhusbad 900 kr
Tillägg autogiroköp 140 kr
   
TAXOR FRISKVÅRD/TRÄNING  
Engångsavgifter, gäller även bad vid träningstillfället  
Gym/gruppträning, Eriksdals- och Forsgrénska badet, pris per pass 150 kr
Gym/gruppträning, exkl. Eriksdals- och Forsgrénska badet, pris per pass 110 kr
Gruppträning, ungdom 12-19 år (ej förbokning) 70 kr
Gym, ungdom 12-19 70 kr
Gyminstruktion ungdom 12-19 år, återbetalning vid kortköp 110
Gyminstruktion vuxna, återbetalning vid kortköp 400 kr
En instruktion är inkluderat i priset för halvårs- respektive årskort  
   
Rabattkort 10 ggr, gym- och gruppträning, gäller även bad vid träningstillfället, giltigt 2 år  
Samtliga simhallar, gym och gruppträning 950 kr
Övriga simhallar, exkl. Eriksdals- och Forsgrénska badet 850 kr
Reducerat pris vuxna, samtliga simhallar 700 kr
Ungdom 12-19 år, gym- och gruppträning, samtliga simhallar 500 kr
Ungdom 12-19 år, gym- och gruppträning, samtliga simhallar, Fysisk aktivitet på recept ( FaR) 400 kr
Beckomberga simhall, gym (för personer med funktionsnedsättning) 400 kr
   
Rabattkort 100 ggr, gym- och gruppträning, gäller även bad vid träningstillfället, giltigt 2 år  
Eriksdals- och Forsgrénska badet 9 000 kr
Övriga 8 000 kr
Reducerat pris pris vuxna, samtliga simhallar -
Skolor och föreningar, ungdom 12-19 år 4 000 kr
   
TRÄNINGSKORT - inkl. bad, gym, gruppträning och bassängbad utomhus  
Årskort samtliga simhallar  
Vuxna 4 400 kr
Vuxna, kampanj-/förnyelsepris 4 200 kr
Reducerat pris 3 100 kr
Reducerat pris, kampanj-/förnyelsepris 2 900 kr
Ungdom 12-19 år 2 700 kr
Ungdom 12-19 år, kampanj-/förnyelsepris 2 600 kr
Ungdom 12-19 år,  Fysisk aktivitet på recept (FaR) 2 300 kr
   
Årskort, exkl. Eriksdals- och Forsgrénska badet  
Vuxna 3 500 kr
Vuxna, kampanj-/förnyelsepris 3 300 kr
Reducerat pris 2 500 kr
Reducerat pris, kampanj-/förnyelsepris 2 300 kr
Ungdom 12-19 år 2 100 kr
Ungdom 12-19 år, kampanj-/förnyelsepris 2 000 kr
Ungdom 12-19 år, Fysisk aktivitet på recept (FaR) 1 900 kr
   
Årkort gym, Beckomberga sim- och idrottshall  
Personer med funktionsnedsättning 1 900 kr
   
Halvårskort, samtliga simhallar  
Vuxna 2 800 kr
Reducerat pris, vuxna  2 000 kr
Ungdom 12-19 år 1 500 kr
Ungdom 12-19 år, Fysisk aktivitet på recept (FaR) 1 400 kr
   
Halvårskort, exkl. Eriksdals- och Forsgrénska badet, vuxna  
Vuxna 2 200 kr
Reducerat pris, vuxna  1 600 kr
Ungdom 12-19 år 1 300 kr
Ungdom 12-19 år, Fysisk aktivitet på recept (FaR) 1 200 kr
   
Halvårskort gym, Beckomberga sim- och idrottshall  
Personer med funktionsnedsättning 1 200 kr
   
Sommarkort (vecka 21-34), gäller på bassängbad och de simhallar som har sommaröppet  
Vuxna 900 kr
Reducerat pris, vuxna  600 kr
Ungdom 12-19 år 500 kr
Ungdom 12-19 år, Fysisk aktivitet på recept (FaR) 450 kr
   
TRÄNINGSKORT GYM ELLER TRÄNINGSKORT GRUPPTRÄNING - inkl. bad och bassängbad utomhus  
Årskort, samtliga simhallar.  
Vuxna 3 700 kr
Vuxna, kampanj-/förnyelsepris 3 500 kr
   
Årskort exkl. Eriksdals- och Forsgrénska badet  
Vuxna 2 800 kr
Vuxna, kampanj-/förnyelsepris 2 600 kr

Taxorna avser de simhallar och utomhusbad som idrottsnämnden har driftansvar för.

Gäller simhallar och utomhusbad med entréavgift (Nälsta, Kampement och Eriksdal).

I de fall reducerat pris anges gäller detta för studerande, pensionärer, arbetslösa och FaR (Fysisk aktivitet på recept).

Nedanstående taxor gäller inte förvaltningens kostnadsfria prova på-träningpass med varierande aktiviteter, riktat till 12-19 åringar boende i Stockholm. Dessa aktiviteter anordnas i begränsad omfattning i vissa simhallar under höstlov och sportlov.

Kampanjpris gäller för kunder som köper årskort i samband med kampanjer, normalt vid terminsstart.

Förnyelsepriset gäller för kunder som köper nytt kort senast 1 månad efter att giltighetstiden på föregående kort gått ut.

Uppdaterad