En simskolelärare visar hur man simmar med hjälp av ett flythjälpmedel.

Simskola för skolor och förskolor

Vattenvana och simkunnighet ingår i skolans ämne Idrott och hälsa. Idrottsförvaltningen samarbetar med skolan för att erbjuda tider för skolsim, simlektioner i stadens simhallar.

Du som lärare kan ansöka om tider för skolsim för dina elever.

 • Kurserna ges en gång i veckan med 15 lektionstillfällen, 30 minuter per tillfälle.
 • Det är uppehåll för skollov.
 • Ansökningsperioden är mellan den 15 februari och 15 mars varje år.
 • Du ansöker samtidigt om tider för både höstterminen och vårterminen.

Skolan har ansvar för eleverna under hela besöket i simhallen. Det innebär att medföljande pedagog ska vara simkunnig. Det gäller oavsett årskurs.

Ansökan

Ansökan till skolsim gör du genom att skicka ett e-postmeddelande. Skriv ”Ansökan skolsim” i ämnesraden.

E-post: skolsim.idrott@stockholm.se

Uppge följande information i ansökan:

 • namn på skola
 • årskurs
 • önskad simhall för skolsimningen
 • önskad veckodag för skolsimningen
 • hur många elever och hur många grupper ansökan gäller
 • namn och kontaktuppgifter till den som är bokningsansvarig.

Storlek på grupperna

Årskurs 2 och 3

För årskurs 2 och 3 gäller det här:

 • Du ansöker för en sammanhållen klass med max 30 elever per tid.
 • Simkunnigheten i klassen ska vara på nivån att minst hälften av eleverna kan undervisas i 25-metersbassängen.
 • Om simkunnigheten är lägre än så i klassen bör du söka två tider.

Övriga årskurser och i Husbybadet och Tensta simhall

 • För övriga årskurser samt för skolsim i Husbybadet och Tensta simhall gäller max 15 elever.
 • För skolsim i anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola gäller max 12 elever.

Avbokning eller ändringar

Vill du göra en avbokning eller ändra en tid ska det göras via e-post senast fyra veckor innan kursstart, annars debiteras full avgift.

E-post: skolsim.idrott@stockholm.se

Handläggning och bokningsbesked

När ansökan har skickats till idrottsförvaltningen handläggs ärendet. Handläggningstiden pågår fram till den 15 april. Det är många skolor som ansöker om skolsim. Tiderna fördelas mellan skolor och dagar så rättvist som möjligt.

I handläggningen prioriteras följande årskurser:

 • årskurs 2, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.
 • årskurs 6 och 9.

Efter handläggningsperioden skickas ett bokningsbesked ut via e-post till den som är bokningsansvarig.

Uppdaterad